PIET voor San Gabriel-alto

PIET voor San Gabriel-alto

Op 16 oktober 2015 was er feest in San Gabriel Alto, die dag vond de inauguratie plaats van een tweetal lokalen voor peuters. Weer een Ayni-project dat we met de steun van Wings of Support, een particulier initiatief van de medewerkers van KLM, konden realiseren.

Het gaat in dit geval om een zogenaamde “PIET” (Programa de Estimulacion Temprana). Dat is een soort van half formeel peuterschooltje waar behalve de kinderen, van 1 tot en met 3 jaar, ook hun moeders welkom zijn. De vaak nog heel jonge moeders worden hier begeleid bij de opvoeding van hun kinderen; zaken als voeding, gezondheid en hygiëne maar ook het belang van spel, taalontwikkeling en de ontwikkeling van de motoriek van de jonge kinderen komen hier op vanzelfsprekende manier aan de orde. Verder is er tijd en ruimte voor hulp aan deze jonge vrouwen in de omgang met hun dagelijkse problemen thuis. Een dergelijke plek in een arme buurt kan alleen ontstaan door initiatief van ouders en buurtleiding. De buurt moet een lokaal met minimale voorzieningen en meubilering kunnen aanbieden en voldoende handtekeningen van ouders om een verzoek te kunnen indienen bij het ministerie van onderwijs. Als deze aanvraag is gehonoreerd wordt er per groep een – niet gediplomeerde – leidster, meestal een moeder of een oudere zus van een van de kinderen aangesteld. Zij ontvangen hiervoor van de Peruaanse overheid een kleine vergoeding van nog geen 100 euro per maand, negen maanden per jaar. Daarnaast worden deze initiatieven begeleid door gediplomeerde en ervaren pedagogen van het ministerie van onderwijs. Aynimundo speelt ook een rol in de scholing van deze vrouwen, het laatste dankzij een convenant met het ministerie.

 

De opzet is van het gebouwtje simpel: een geïsoleerd en geventileerd houten gebouwtje met een betonnen fundament. We kiezen voor hout omdat de praktijk ons leert dat het vanwege de klimatologische omstandigheden in de buitenwijken van Lima moeilijk is een goed binnenklimaat te verkrijgen. Het regent hier weliswaar nooit echt maar vanwege de doorgaans lage temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid zijn onverwarmde gebouwen zeer vochtig, onaangenaam en ongezond. We hebben echter met een door ons ontwikkelde deels geprefabriceerde houten constructie zeer goede resultaten geboekt.

 

Er is waterleiding in deze buurt waardoor het mogelijk is het nieuwe gebouwtje hierop aan te sluiten. We wilden het sanitair echter niet op de openbare riolering aansluiten omdat we rondom het gebouwtje een echte groene speel-tuin wilden aanleggen. We maken daarom gebruik van een zogenaamde “Biodigestor”. Dit is een sterk verbeterde septictank waarin het afvalwater op adequate en betrouwbare wijze voldoende wordt behandeld en waardoor middels een ondergronds irrigatiesysteem een echte groene tuin mogelijk wordt in de gortdroge woestijn. Bijkomend voordeel is dat het afvalwater via de riolering niet onbehandeld in de oceaan terecht komt. Dus al met een gebouwtje dat gerust het predicaat “duurzaam” mag voeren. De lichte en flexibele constructie is daarbij overigens zeer zeer aardbevingsbestendig, geen luxe in Lima.

 

Nadat wij de plannen in een participatief proces samen met ouders en leidsters hadden uitgewerkt hebben we deze samen met de begroting voorgelegd aan Wings of Support. Als in alle vorige projecten die wij met hun hulp realiseerden reageerden zij heel snel. Na wat vragen over en weer konden wij al in juni starten met de bouw. Als gezegd, op 16 oktober jl. was alles klaar en konden de nieuwe lokalen worden ingewijd. Met vertegenwoordigers van de gemeente, het ministerie van onderwijs, buurtorganisaties en natuurlijk de kinderen met hun ouders vierden samen een gezellig en leuk feest. Lex de Vries, aanwezig namens Wing of Support, knipte samen met de andere officials het lint en droeg bij aan de vreugde met een spontaan dansje op deze mooie zonnige dag.

 

Samen met de lokaaltjes werd een overdekt speelpleintje voor het gebouwtje ingericht. U leest meer hierover in een andere blogtekst. Namens de kinderen, hun ouders, de leidsters en de buurtbewoners van San Gabriel-alto danken wij onze vrienden van Wings of Support. Dank zij hun hulp en hun manier van positief meedenken hebben wij in de afgelopen jaren vrijwel elk jaar een vellige en mooie plek voor jonge kinderen in zeer marginale buurten van Lima kunnen realiseren.

 

Met vriendelijke groet,

Warmolt Lameris, architect