Plazuela Maria Elizabeth Mens

Plazuela Maria Elizabeth Mens

Op 5 juni 2015 trokken wij samen met de ouders en de buurtleiding van San Gabriel-alto de eerste kalklijnen in het zand en startte de bouw van twee lokalen met sanitair voor 120 kinderen in deze marginale buurt hoog tegen de droge hellingen van de Andes van zuidelijk Lima. De voorbereidingstijd was wonderwel kort geweest. Eind vorig jaar bezocht en groepje buurtleiders, leerkrachten en ouders ons kantoor met de vraag hen te helpen met een nieuw onderkomen voor 4 kindergroepen van in totaal 120 zeer jonge kinderen. Wij kenden het initiatief al geruime tijd en wisten hoe ze met zeer beperkte middelen toch al jaren een relatief veilige peuteromgeving hebben weten te verzorgen in deze zeer arme buurt. Kortom een goede reden hen te helpen mits we een geschikt terrein zouden kunnen vinden. In januari 2015 bezochten de buurleiders ons opnieuw met het voorstel om het nieuwe onderkomen te bouwen op een groot open terrein redelijk dicht bij de plek waar de kinderen tijdelijk in zeer armoedige en onveilige omstandigheden waren ondergebracht en waar ze op zo kort mogelijke termijn weg zouden moeten. Dit terrein is eigendom van het ministerie van onderwijs en lag al jaren braak. Samen met de buurt ontwikkelden we een masterplan voor het terrein en na overleg met vertegenwoordigers van het ministerie en de buurt konden we begin mei 2015 een samenwerkingsovereenkomst tekenen met alle betrokken partijen. Wij hadden inmiddels de plannen verder uitgewerkt en voorgelegd aan Wings of Support waarmee we toen direct een contract konden tekenden en waardoor de financiering gegarandeerd werd en we konden starten met de bouw.

 

Voor de buitenruimten was er een gering bedrag beschikbaar, enkel voor wat verharding en een beetje groen en het was dus een mooie verrassing toen onze goede vriend Dick van Vegchelen ons schreef dat zijn tante Maria Elizabeth Mens was overleden en dat hij met zijn familie een gedeelte van haar erfenis voor een onderwijsproject in Peru wilden bestemmen. Wij tekenden snel een voorstel voor een deels overdekte patio, maakten een begroting en voor we het wisten stroomde een serie schenkingen van de familie binnen op onze bankrekening waardoor we ook deze wens konden vervullen.

 

Op 16 oktober jl. was alles klaar en kon de plazuela samen met de nieuwe lokalen feestelijk worden ingewijd. Vertegenwoordigers van de gemeente, het ministerie van onderwijs, buurtorganisaties en natuurlijk de kinderen met hun ouders vierden samen een gezellig en leuk feest. Sinds die dag functioneert alles als gewenst en is er inmiddels zelfs een wachtlijst. De omgeving is nog wat kaal maar daar komt beetje bij beetje verandering in nu de kleine boompjes groen worden en het gras, liefderijk verzorgd, aanslaat. 

 

Met vriendelijke groet,

Warmolt Lameris, architect