Empowerment van gezinnen

Empowerment van gezinnen

Door voorlichting en begeleiding versterken we de positie van gezinnen met kinderen met een handicap. We bieden ouders de kans ervaringen met elkaar uit te wisselen en elkaar bij te staan.

 

We werken volgens de volgende strategieën:

 

  1. Grupo de Ayuda Mutual – GAM: Deze “Groepen van Wederzijdse Hulp” faciliteren de  dialoog en het uitwisselen van ervaringen en tips tussen familieleden van kinderen met een handicap.
  2. Lezingen en Workshops: Workshops waarin we ouders en verwanten informeren alle mogelijke onderwerpen die hen in de zorg voor hun kind raken. Wij geloven dat ouders een zeer belangrijke en complementaire rol spelen bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kinderen. Ze zijn immers de eerste en belangrijkste ondersteuning voor hun opgroeiende kinderen.

 

Echter, juist op de plekken waar kinderen kwetsbaar zijn omdat hun rechten niet gerespecteerd worden, komt vaak geweld, verwaarlozing en fysieke en psychologische mishandeling voor. Daarom werken we nauw samen met de families om ze te informeren over kwesties als huiselijk geweld, familierelaties en wederzijds respect.