Kunstzinnige workshops

Kunstzinnige workshops

Deze kunstzinnige workshops voor kinderen en jongeren vinden plaats buiten de schooluren. Ze en hebben als doel om de persoonlijke en sociale vaardigheden te versterken.

                     

Dit jaar zijn de workshops gekoppeld aan het project “Evocando y anhelando sueños” ( Op zoek naar dromen). Kinderen en jongeren bespreken de verschillende problemen waarmee ze te maken krijgen. Het eindproduct van deze workshop is een tentoonstelling waar de kinderen hun ideeën, meningen en dromen tonen.