Zomerscholen

Zomerscholen

De zomerscholen zijn een verscheidenheid van workshops die ieder jaar plaatsvinden tijdens de schoolvakanties (januari – februari).

 

Het doel van deze zomerscholen  is om de persoonlijke, sociale en politieke mentaliteit en vaardigheden te vergroten. Via verschillende soorten kunst (beeldende kunst, theater, dans, etc.) proberen we de kinderen en jongeren een solidaire levenshouding mee te geven, waarin niet gediscrimineerd wordt en democratie en betrokkenheid belangrijke waarden zijn.

 

Dit jaar was het centrale thema: identiteit. Zowel de ontwikkeling van de persoonlijke als collectieve identiteit kwamen daarbij aan bod. De deelnemers werkten aan de herkennen van  zowel hun kwaliteiten als hun beperkingen. Op deze manier leerden ze dat iedereen verschillend is. Deze diversiteit zorgt voor een verrijking van onze samenleving waarin we elkaar helpen en vriendelijk en wederzijds respect centraal staan.

 

Het eindproduct was een voorstelling waarbij de vier scholen hun ideeën op een creatieve en artistieke wijze presenteerden. Voorstellingen vol kleur, muziek en plezier!