Bevordering van rechten en gelijke kansen

Bevordering van rechten en gelijke kansen

Ons  werk richt zich op het stimuleren van sociale integratie en het verbeteren van de rechtspositie van gehandicapten. Sociale integratie gaat over maatschappelijke inclusie van gehandicapten in wonen, werk, school en vrij tijd. Het verbeteren van de rechtspositie doen we door het voorlichten van enerzijds gehandicapten zelf en anderzijds de overheidsdiensten en scholen die hen helpen. De Peruaanse wet kent een aantal rechten toe aan gehandicapten die echter zelden worden toegepast. Dit komt doordat ze bij alle partijen onbekend zijn. Bovendien hebben zeer weinig kinderen en jongeren met een handicap een geboortebewijs, waardoor ze voor de wet niet bestaan en toegang tot de basale voorzieningen die er zijn onmogelijk is.

 

We maken onderdeel uit van drie netwerken:

 

  • Netwerk voor de rechten van gehandicapten in de deelgemeente San Juan de Miraflores
  • Netwerk voor de rechten van gehandicapten in de deelgemeente Villa Maria del Triunfo
  • Supportnetwerk voor een nieuwe wet voor mensen met een handicap. Dit netwerk zet zich in voor de aanname van een nieuwe wet die mensen met een handicap meer rechten geeft. Uitgangspunt hiervoor is de Verklaring van de Rechten van Personen met een Handicap door de Verenigde Naties.

 

De belangrijkste activiteiten die we met deze drie netwerken hebben uitgevoerd zijn:

 

  • Een voorlichtingsmarkt voor kinderen en jongeren met een handicap.
  • Gratis hulp bij de aanvraag en uitgifte van identiteitsbewijzen.
  • Een grote parade op de ‘Nationale dag voor personen met een handicap’.
  • De campagne 'Een voorkeursbehandeling is mijn recht ... ik reken op je. "
  • Het verzamelen en het aanbieden van 150.000 handtekeningen aan het congres om hen te wijzen op het de VN-verdrag en uitvoering ervan te vragen.
  • Toegang tot het Congres voor de ‘Iniciativa Ciudadana de Nueva Ley’
  • Protestmars naar Plaza de Armas in Lima