Programas

Gebouwen

De allereerste interventies van Aynimundo in de sloppenwijken van Lima waren van architectonische en stedenbouwkundige aard en het huidige architectuurbureau van Aynimundo (Plataforma Urbana) is...

Het doel van dit project was de grondige renovatie van een van de bestaande lokalen van het College José Bernardo Alcedo.

Valle 2000 is een marginale buurt in de sector Rinconada van San Juan de Miraflores. Een buurt zonder welke voorzieningen dan ook.

De doelstelling van dit project was het verbouwen en uitbreiden van de faciliteiten van de PRONOEI ‘Mi Pequeño Universo’ (‘Mijn Kleine Universum’), een half formeel kleuterschooltje in de buurt...

Deze gemeenschap bevindt zich in de uitbreiding van Pamplona Alta van het district San Juan de Miraflores, boven op een stiele heuvel.

Het doel van het project was om een “Lokaal voor Kunst" te creëren voor de openbare school Ramiro Prialé, in Pampas de San Juan.

Onderwijs

Ons  werk richt zich op het stimuleren van sociale integratie en het verbeteren van de rechtspositie van gehandicapten.

Het aanbieden van trainingen en workshops voor familieleden van mensen met een handicap of leiders van de gemeenschap.

Trainingen en workshops gericht op jongeren met een handicap en hun families.

We bieden uitgebreide therapeutische zorg voor kinderen en jongeren met een handicap die vaak beperkte onderwijskansen hebben.

Door voorlichting en begeleiding versterken we de positie van gezinnen met kinderen met een handicap. We bieden ouders de kans ervaringen met elkaar uit te wisselen en elkaar bij te staan.

De cursussen en de intervisie zijn zowel voor docenten van reguliere scholen als speciale scholen.

In het programma Gelijkwaardig Onderwijs en Cultuur, streven we er naar voor de kinderen en jongeren een leefomgeving te creëren die hen respecteert en beschermt en ze zo de mogelijkheid biedt...

Deze kunstzinnige workshops voor kinderen en jongeren vinden plaats buiten de schooluren. Ze en hebben als doel om de persoonlijke en sociale vaardigheden te versterken.

De zomerscholen zijn een verscheidenheid van workshops die ieder jaar plaatsvinden tijdens de schoolvakanties (januari – februari).